ที่เย็บกระดาษแม็กซ์#35L/16(ใช้ลวดเย็บเบอร์3และ35)

฿1,430.00

ที่เย็บกระดาษแม็กซ์#35L/16(ใช้ลวดเย็บเบอร์3และ35)

ขอใบเสนอราคา