แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

กล่องใส่นามบัตร/สมุดเก็บนามบัตร

ประเภทอุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด

สมุดนามบัตรโคมิค#NU160ปกหนัง11.5×25ซม.ใส่ได้160ใบ

฿190.00

ประเภทอุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด

สมุดนามบัตรโคมิค#NU36ปกหนัง7.5×10.8ซม.ใส่ได้36ใบ

฿70.00

ประเภทอุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด

สมุดนามบัตรโคมิค#NU64ปกหนัง11.2×14.3ซม.ใส่ได้64ใบ

฿110.00